เครื่องดื่ม

สะดวก ประหยัดเวลา ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเมนูเครื่องดื่ม
โดยเฉพาะ ด้วยระดับความหวานที่เข้มข้นกำลังดี ใช้ง่ายทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็น

(ทั้งหมด 13 ผลิตภัณฑ์)