น้ำตาลสำหรับ
เครื่องดื่ม

น้ำตาลสำหรับเครื่องดื่ม

ในการทำเบเกอรี่เราจะเห็นว่ามีการใช้น้ำตาลอยู่ไม่กี่ประเภท ซึ่งบาง
ประเภทก็มีลักษณะหน้าตาที่คล้ายคลึงกัน ผู้ที่เริ่มทำเบเกอรี่ใหม่ ๆ 
อาจจะยังสับสนใจ น้ำตาลใช้ในการทำเบเกอรี่ คือ น้ำตาลทรายขาว 
น้ำตาลทรายแดง และน้ำตาลไอซิ่ง

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสำหรับเครื่องดื่ม

สูตรเครื่องดื่ม

เวลาไปคาเฟ่ก็เห็นเบเกอรี่กลิ่นหอม ๆ หน้าตาน่ากิน เยอะแยะไปหมด โดยแต่ละเมนูก็ใช้น้ำตาลชนิดที่แตกต่างกัน มิตรผลได้รวบรวมสูตร เบเกอรี่มาให้ฝึกทำกัน

ดูสูตรเครื่องดื่ม