น้ำตาลเพื่อสุขภาพ

ในการทำเบเกอรี่เราจะเห็นว่ามีการใช้น้ำตาลอยู่ไม่กี่ประเภท ซึ่งบางประเภทก็มีลักษณะหน้าตาที่คล้ายคลึงกัน ผู้ที่เริ่มทำเบเกอรี่ใหม่ๆ อาจจะยังสับสนใจ น้ำตาลใช้ในการทำเบเกรี่ คือ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง และน้ำตาลไอซิ่ง